KOM’MIT

OVER KOM'MIT

KOM’MIT is een werkgeversplatform in de Westelijke Mijnstreek. Partners van KOM’MIT inspireren elkaar op het gebied van inclusief ondernemen en ontmoeten elkaar tijdens exclusieve events. KOM’MIT werkt nauw samen met Vidar. Wij geven samen invulling aan de banenafspraak, waarbij werkgevers ernaar streven 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen.

Waarom

Omdat inclusief ondernemen het nieuwe normaal is! Onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten partners zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samengaan.

Missie

KOM’MIT creëert maatschappelijke en economische waarde en verbindt zich aan het sociale domein van de arbeidsmarkt. Wij informeren onze partners over relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsparticipatie. Wij inspireren hen om in kansen te denken in plaats van in beperkingen. Verbinden, relevantie en resultaatgerichtheid zijn onze kernwaarden.

Voor wie

KOM’MIT is er voor alle werkgevers die een zakelijke relatie hebben met de Westelijke Mijnstreek. De ambitie om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO) óf om daar een verdiepingsslag in te maken, verbindt hen.

Promotie Film KOM'MIT

BESTUUR

Astrid Pinckaers

Voorzitter

Directeur Ricoh Document Center Zuid

Jos Mostard

Penningmeester

Directeur MH Roadstyling

Jantien Kuperus

Secretaris

Directeur Vidar

Richard van der Snoek

Bestuurslid

Manager Rabobank

Tom van Vliet

Bestuurslid

directeur ZOwonen

Bram Knoups

Bestuurslid

Director New Business en Marketing
Tasty Present

Marcel Michiels

Bestuurslid
Directeur Volta Limburg

Roel Beugels

Projectleider

 

Kitty Waterlander

Secretariaat

 

Ilse Lenders

Bestuurslid

Opleidingsmanager Vistacollege