Terugblik Kom’mit voorjaarsevent ‘over-leven’

Dinsdagavond 14 maart 2023 vond het Kom’mit voorjaarsevent ‘over-leven’ plaats bij “Önger de 2 Tores” in Sittard. Een bijzondere locatie – voor een bijzonder evenement!

Dagvoorzitter Vivian Lataster startte de avond door met voorzitter Astrid Pinckaers de laatste nieuwtjes van Kom’mit te bespreken. Drie nieuwe partners werden hartelijk welkom geheten en er werd alvast een tipje van de sluier gegeven over aankomende Kom’mit events.

Dagvoorzitter Vivian Lataster in gesprek met Kom’mit voorzitter Astrid Pinckaers

Daarna was het tijd voor de presentatie “De inburgering van Migranten”, waarin Daphne van der Meij ons meenam in de actualiteit van migranten in de gemeente Sittard-Geleen. Ze legde uit hoe de route die gevolgd wordt vanaf aankomst in de gemeente er uitziet. Daarnaast werden er een aantal belangrijke cultuurverschillen aangestipt die op de werkvloer tot uiting kunnen komen als migranten uit een “Wij”-cultuur aan het werk gaan in de Nederlandse “Ik”-cultuur. Een waardevolle tip werd met alle aanwezige ondernemers besproken: “Ga het gesprek aan en vraag naar de cultuur van een ander!”

Interview met Daphne van der Meij (gemeente Sittard-Geleen)

Om de vraag “Waar kunnen ondernemers terecht om de integratie van migranten op de werkvloer zo makkelijk mogelijk te maken?” te beantwoorden werd Yvonne Cootjans van Vidar geïnterviewd. Haar antwoord: “We kijken altijd eerst samen met de kandidaat en de ondernemer goed naar de situatie. Vanaf daar kunnen we in overleg verschillende hulpmiddelen toepassen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van een job- of participatiecoach op de werkvloer, een tolk of vertaalapp, of een cursus.” De aanwezige ondernemers werden uitgenodigd om bij vragen over integratie op de werkvloer contact op te nemen met één van de werkgeversadviseurs van Vidar.

Yvonne Cootjans over de ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers bij Vidar

Als laatste was de keynote speaker Ferry Zandvliet aan het woord. In zijn indrukwekkende verhaal “Hoe pak je door na een tegenslag?” vertelde hij hoe het overleven van de Bataclan aanslag op 13 november 2015 in Parijs zijn leven heeft verandert. De lessen die hij leerde na dit afschuwelijke drama blijken universeel. Zijn boodschap over omgaan met veranderingen, verbinden en gezond werkgeverschap zette aan tot nadenken.

Keynote speaker Ferry Zandvliet

Tijdens de afsluitende borrel werd er door alle aanwezigen druk nagepraat en genetwerkt. Een uitgebreidere foto-impressie van de avond is hieronder te vinden.

Foto-impressie:

Save the date

De datum voor het Kom’mit zomerevent is bekend! Noteer alvast 22 juni 2023 in uw agenda. We zijn dan te gast bij Watersley Sports- & Talentpark voor een inspirerend event.