MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Partners van KOM’MIT bieden de helpende hand aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat doen zij door werk(ervaring) te bieden en hun krachten te binden.

Participatiewet

In 2015 is de Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Kom’mit creëert kansen voor deze doelgroep.

 

MVO loont!

Los van het feit dat wij vinden dat MVO “uit het hart” moet komen, stellen wij ook vast dat MVO een steeds grotere rol heeft bij aanbestedingen, de Participatiewet en het sociaal akkoord.

Social return

Het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, valt onder social return en kan u als werkgever, los van het maatschappelijk rendement, in bepaalde situaties voordelen opleveren.

Neem voor vragen hierover contact op met Vidar