Zuyd: onderwijs op afstand als het nieuwe normaal

In gesprek met Ghislaine Linssen ( instroomcoördinator, coach en trainer, rechts op de foto) en Ingrid Brands (trainer LinkedIn en projectcoördinator lectoraat Employability) van Zuyd Hogeschool Sittard, locatie Ligne, over lesgeven en coachen in tijden van corona.

Zuyd is sinds begin dit jaar lid van Kom´mit. Vertel eens, waarom zijn jullie lid geworden?

In de eerste plaats vanwege de meerwaarde die het netwerk biedt. En vanwege het feit dat we studenten mee mogen nemen naar events. Een aantal studenten loopt stage bij Kom’mit-partners. Als Zuyd doen wij veel onderzoek, niet iedereen weet dat. We hebben veel kennis in huis die we graag met Kom’mit-partners delen.

Wat betekent deze crisis voor Zuyd?

Ghislaine: In het onderwijs gaat alles door. Wij hebben meteen actie ondernomen om online les te geven. Dat leverde de nodige werkdruk op. Je springt in het diepe en begint te zwemmen…….

Ingrid: Er lag geen draaiboek klaar voor deze situatie. Het was die eerste week vooral uittesten wat wel en niet werkt en je werkwijze aanpassen. Het aanpassen op de nieuwe situatie ging gelukkig razendsnel. We werken met Microsoft Teams. We merken in deze tijd vooral hoe we onze verworven digitale vaardigheden nu duurzaam kunnen inzetten.

Waar loop je tegenaan sinds de uitbraak van de crisis?

Ghislaine: Als coach maak ik me regelmatig zorgen over mijn studenten. Ik probeer zoveel mogelijk contact te leggen via app en mail maar ik weet dat ik niet iedereen op de juiste manier bereik. Ik kan mijn studenten niet in de ogen kijken wanneer ik tussendoor vraag hoe het met ze gaat.

Ingrid: Sommige studenten ervaren videobellen als een inbreuk op hun privacy. Het verschilt trouwens wel per student. De één vindt online onderwijs prima en de ander kan zich moeilijker focussen en vindt het lastig om gemotiveerd te blijven. Het afstandsonderwijs vraagt van ons een hele andere benadering van didactiek en toetsing.

Waar maak je je zorgen over?

Ghislaine: Ik maak mij zorgen over het welzijn van een aantal studenten waarvan ik weet dat ze geen fijne thuissituatie hebben.  Verder probeer ik te leven in het nu en niet te ver vooruit te kijken. Ik vraag mij regelmatig af wat de economie gaat doen. Waar liggen kansen voor mijn studenten? Ik betwijfel soms of ik mijn studenten in de huidige omstandigheden voldoende kan helpen. Hoe ziet hun toekomst er straks uit?

Ingrid: dat geldt voor mij ook. Ik maak me ook zorgen om het welzijn van studenten, collega’s en familie. Hoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit?  Wat wordt straks de norm op het gebied van social distancing als we weer fysiek onderwijs mogen geven? En hoe gaan we dit doen? Onderwijs op afstand lijkt het nieuwe normaal te worden.

Wat wil je andere Kom’mit-partners meegeven?

Ghislaine: Blijf positief en zorg voor elkaar. Neem contact op met mensen die je lang niet hebt gesproken. Ik heb ervaren dat dat wordt gewaardeerd. Kijk eens in je Linkedin-contacten. De vraag die je mensen stelt is eigenlijk heel simpel: hoe gaat het met je?  En probeer deze tijd te gebruiken voor een stuk zelfreflectie.

Ingrid: Samenwerken is het sleutelwoord volgens mij. Daarin kan Kom’mit een mooie rol spelen.  Door ons niet alleen offline maar zeker ook online met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan online workshops.

Beiden: We moeten ons gaan voorbereiden op een nieuw tijdperk. Hoe kun je je organisatie en medewerkers hierop voorbereiden? Denk in kansen. Digitalisering, online profilering en beter samenwerken wordt volgens steeds belangrijker. Samen staan we sterk!