Terugblik: Taal spreekt niet voor zich met prinses Laurentien

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In Limburg zijn dat 1 op de 8 personen. En wist u dat 25% van de kinderen begint aan de basisschool met een taalachterstand? Zomaar een aantal feiten die gisteren werden toegelicht tijdens de inspirerende bijeenkomst ‘Taal spreekt niet voor zich’ met prinses Laurentien. Een gezamenlijk initiatief door de MVO-platformen in Zuid-Limburg: Stichting Immens, Stichting Sprinc Parkstad en natuurlijk Kom’mit.

Na een warm ontvangst in Het VISTA college met een hapje en een drankje, werden we in het theater welkom geheten door dagvoorzitter Vivian Lataster en Jeanette Oostijen, voorzitter College van Bestuur VISTA College. Daarna was het woord aan prinses Laurentien van Oranje-Nassau met een mooie lezing over het belang van laaggeletterdheid signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen. Vooral ook in de rol als werkgever.

Verder nam Vivian Lataster ons mee in openhartige gesprekken met taalambassadeurs Dajandra van Loo, Damla Ersoz, en Roger Peeters. Ook werden verschillende initiatieven in de regio in de spotlight gezet, zoals Taal+ van Vista College, Stichting Lezen en Schrijven, Leerwerkloket Zuid-Limburg en Trendbreuk Zuid-Limburg.

Om de avond af te sluiten, hebben we samen genoten van de netwerkborrel met finger food verzorgd door de afdeling Horeca van VISTA College. Tot de volgende bijeenkomst!

Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat we, zoals prinses Laurentien zo mooi verwoordde, communicatie en taal in Nederland, hoe goedgebekt we ook zijn, niet voor lief nemen.