Kredietbank Limburg: alleen sámen kunnen wij het verschil maken in de maatschappij

Kredietbank Limburg (KBL) is sinds 2020 lid van Kom´mit. Waarom zijn jullie lid geworden van ons MVO-platform?
Omdat we het belangrijk vinden te netwerken met gelijkgestemden. Met bedrijven en ondernemers die zich afvragen welke kansen er liggen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en hoe we de samenleving samen beter kunnen maken.

Wat betekent de uitbraak van het coronavirus voor de dienstverlening van KBL?
We zijn aan het begin van de coronacrisis even helemaal dicht geweest en hebben toen ingezet op beeldbellen. We kwamen al snel tot de conclusie dat digitale dienstverlening niet bij onze doelgroep past. Face-to-face-contact met onze klanten is nodig en waardevol. Sinds we weer in de buurt-en wijkcentrum zitten en onze loketten weer open zijn, komen  er meer aanvragen binnen. We proberen zo dicht mogelijk bij de klant te zitten. Onze medewerkers gaan op huisbezoek indien dat veilig is en voelt.

En voor medewerkers?
Op kantoor werken we met een lage bezetting. Mensen zijn uitgerust voor thuiswerk. We werken veel met interne nieuwsbrieven en managers houden online contact met medewerkers.

Pilot ‘Vroeg Eropaf’
In Maastricht werken we samen met welzijnsorganisatie Trajekt in de pilot ‘Vroeg Eropaf’. Dat betekent dat we huishoudens met een sterk vermoeden van schuldenproblematiek actief benaderen. We gaan letterlijk aan de deur om mensen te laten weten dat ze hulp kunnen krijgen. Wist je trouwens dat mensen met schulden gemiddeld 4 tot 5 jaar wachten eer ze hulp vragen? Door stress komen mensen niet in de actiestand. Wanneer ze aan de bel trekken is de gemiddelde schuld €43.000,-. Met deze pilot proberen we dit te voorkomen.

Brengt deze crisis ook iets positiefs of kansen met zich mee?
Je leert anders netwerken en vergaderen. Positief: er is meer coulance voor geldproblemen dan tijdens de kredietcrisis. We hebben hier als samenleving van geleerd. Negatief bijeffect is dat schulden daardoor vooruitgeschoven worden. Bedrijven zijn nu meer geneigd om mensen uitstel van betaling te geven. Mensen voelen de urgentie tot betalen hierdoor minder of niet.

Hoe zie je de toekomst?
Alleen sámen kunnen wij het verschil maken in de maatschappij. Als KBL alleen kunnen we de schuldenproblematiek niet oplossen. Hier moeten we samen oog en aandacht voor hebben. Daarom pleit ik voor nóg meer samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners om mensen perspectief te bieden op een schuldenvrij bestaan.

Wat wil je andere werkgevers/ondernemers/KOM´MIT-partners meegeven?
Realiseer je dat ook jouw medewerkers schulden kunnen hebben. Let op signalen (loonbeslag, minder motivatie) en ga in gesprek. Geloof me, je krijgt er een meer gemotiveerde werknemer voor terug!